ਤਿੰਨ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ

ਤਿੰਨ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ
Frank Ray

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ।

ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੁੰਜੀ

ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਮੇਲਾਨਿਨ ਨਾਮਕ ਰੰਗਦਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ (ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ) ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾਨਿਨ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਜੋ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰਧਾਰਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲੇਨਿਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਲੇਨਿਨ ਇਕਮਾਤਰ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਖਿੰਡਣਾ ਅੱਖ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਡ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਬੇਅੰਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੀਲੇ ਤੋਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਲਾਨਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇ ਤੋਂ ਪੀਲੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਲਾਨਿਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਨ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਕੁਝ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਾਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਅਨੁਵੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਰ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, "ਪੁਆਇੰਟਡ" ਫਰ ਕਲਰ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ - ਯਾਨੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜੇ - ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਫਰ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਇੰਡੋਮਿਨਸ ਰੇਕਸ: ਇਹ ਅਸਲ ਡਾਇਨੋਸੌਰਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਆਓ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਏ, ਅਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ (ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ)।

1: ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ

ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲਾਨਿਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਿਸਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਪ ਦੁਆਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਲੇਨਿਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੇ ਜਾਂ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਇਰਿਸ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਲਾਨਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਗ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਰੰਗ ਹੈ।

2: ਹਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਆਇਰਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੇਲੇਨਿਨ ਦਾ ਸੰਜੋਗ , ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਲਈ ਹਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਨਿਰਪੱਖਆਮ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਰੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

3: ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਪੀਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰੰਗ ਹੈ

ਬਿੱਲੀ ਆਈਰਿਸ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰੇ ਤੋਂ ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲੀ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਆਮ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਅਦਭੁਤ ਫੁਰਬਾਲ ਹੈ।

4: ਸੰਤਰਾ/ਕਾਂਪਰ/ਅੰਬਰ/ਆਦਿ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਰੰਗ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਲੇਨਿਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡੂੰਘਾ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਤਲ ਜਾਂ ਭੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੀਲੀਆਂ (ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ) ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਸਲਾਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ…

5: ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਪਾਗਲ-ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੁਝ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੀਟਰੋਕ੍ਰੋਮੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਅਜੀਬ ਅੱਖਾਂ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਟਰੋਕ੍ਰੋਮੀਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਮ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੁਇਰਕ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇਨਿਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਨੀਲੇ ਹੋਣ ਲਈ. ਹੈਟਰੋਕ੍ਰੋਮੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਟਰੋਕ੍ਰੋਮੀਆ ਜੀਨ ਚਿੱਟੇ ਫਰ ਰੰਗ ਲਈ ਜੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਰਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਇਰਿਸ ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਜਾਂ ਤਿੱਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਡਿਕ੍ਰੋਮੀਆ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਰੰਗ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੁਰਲੱਭ ਰੰਗ ਹਨ। ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਤਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਪਰ "ਅਜੀਬ ਅੱਖਾਂ", ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਅੱਖ ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੋਯੋਟ ਦਾ ਆਕਾਰ: ਕੋਯੋਟ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?Frank Ray
Frank Ray
ਫਰੈਂਕ ਰੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਸਮਿਥਸੋਨਿਅਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਤੱਥਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਨਾਲ ਨਿਮਲ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।