ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?
Frank Ray

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ-ਲੰਬੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀੜੇ ਦਿਲ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀੜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਘਿਆੜ, ਕੋਯੋਟਸ, ਲੂੰਬੜੀ, ਬਿੱਲੀਆਂ, ਫੈਰੇਟਸ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ, ਇਨਸਾਨ। ਕੋਯੋਟਸ ਵਰਗੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੈਕਟਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੌਬਕੈਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ: ਬੌਬਕੈਟ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਔਸਤ ਕੁੱਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਡਾਈਰੋਫਿਲੇਰੀਆ ਇਮੀਟਿਸ ਇੱਕ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰਜੀਵੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ. ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ, ਪਲਮਨਰੀ ਧਮਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀੜੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਦਾ ਕੀੜੇ ਅੱਠਵੇਂ ਇੰਚ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਚੌੜਾ ਅਤੇ ਛੇ ਤੋਂ 14 ਇੰਚ ਲੰਬਾ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੱਕ ਕੀੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਿਲੇਰੀਆ, ਮਾਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਿਲੇਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ?

ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛਰ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛਰ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਹੋਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਮੱਛਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੱਛਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੁੱਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿਲ, ਫੇਫੜੇ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ: ਸੰਪਾਗੁਇਟਾ

ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਕੁੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਗ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਗ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਲਾਗ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇਗਾ।

ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਲਕੇ ਕੋਝਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਾਤਕ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੈਵਲ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੁੰਡ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਵਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁੱਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਲ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਰਵਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਰਵੇ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਮਾਰੀਚਾਰ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੱਤੇ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੱਛਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਲਗ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕੈਵਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਘਾਤਕ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਗੜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਜਲਦੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲੇ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।

ਹਾਰਟਵਰਮ ਲਾਰਵੇ ਲਈ ਥੈਰੇਪੀ

ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਿਲੇਰੀਆ, ਜਾਂ ਹਾਰਟਵਰਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲਵੇਗਾ। ਲਾਰਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਉਹ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਾਲਗ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਗ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਲਾਰਸੋਮਾਈਨ ਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਡੌਕਸੀਸਾਈਕਲੀਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰਟਵਰਮ ਲਾਰਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਦਵਾਈ

ਮੇਲਾਰਸੋਮਾਈਨ, ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਬਾਲਗ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾਰਸੋਮਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਆਰਾਮ, ਫਿਰ ਦੋ ਹੋਰ ਟੀਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਲਾਰਸੋਮਾਈਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਗ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ-ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਮਰੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਸੋਰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟਵਰਮ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਹਰੇਕ ਟੀਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਲਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਖੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਸਧਾਰਨ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਸੁਸਤ, ਬੁਖਾਰ, ਤੀਬਰ ਖੰਘ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਖੰਘ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ, ਸਹਾਇਕ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਹਨ।

ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੱਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਰਮੀਨਲ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈਸਟੀਕ ਨੰਬਰ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਕੈਵਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜੋ FDA ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੇ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਓਰਲ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਹੁੱਕਵਰਮ ਅਤੇ ਗੋਲ ਕੀੜੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਕੁੱਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਾਜ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਕਥਾਮ ਮੁੱਖ ਹੈ!

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ -- ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ- ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਆਲੂ ਕੁੱਤੇ? ਹਰ ਦਿਨ, AZ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈਮੇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ? ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।
Frank Ray
Frank Ray
ਫਰੈਂਕ ਰੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਸਮਿਥਸੋਨਿਅਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਤੱਥਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਨਾਲ ਨਿਮਲ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।