ਕੋਯੋਟ ਹਾਉਲਿੰਗ: ਕੋਯੋਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਕੋਯੋਟ ਹਾਉਲਿੰਗ: ਕੋਯੋਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ?
Frank Ray

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:

  • ਕੋਯੋਟਸ ਹਾਉਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
  • ਹਾਉਲਿੰਗ ਇੱਕ ਪੈਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਕੋਯੋਟ ਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ, ਅਕਸਰ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਯੋਟਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੋਯੋਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੀ ਬਘਿਆੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਯੋਟਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਚੀਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਕੋਯੋਟਸ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ, ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਯੋਟਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ?

ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਕੋਯੋਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਪਰ, ਕੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ!

ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਯੋਟ ਹਾਉਲਿੰਗ

ਜੰਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਯੋਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਕਣਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰੀ ਬਘਿਆੜ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਯੋਟਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਚੀਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਯੋਟਸ ਨੂੰ ਚੀਕਣ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੋਯੋਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਪਨ ਖੇਤਰ

ਚੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੋਯੋਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਰਾਤ ਨੂੰ, ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਕਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਯੋਟ ਪੈਕ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਕੋਯੋਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪੈਕ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੀਕਾਂ, ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਭੌਂਕਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫੋਰੇਜਿੰਗ

ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਕੋਯੋਟਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ. ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਕਣਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਯੋਟਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਮੱਧਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ

ਕੋਯੋਟਸ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ। ਜੇ ਕੋਯੋਟ ਸ਼ਾਵਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਯੋਟ ਪੈਕ ਦੇ ਬੁਰਰੋ ਜਾਂ ਡੇਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਯੋਟ ਪੈਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਡੇਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਯੋਟਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਕਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕੋਯੋਟ ਸਮੂਹ ਚੀਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਕੋਯੋਟਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਯੋਟਸ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ?

ਕੋਯੋਟਸ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਚੀਕਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਯੋਟਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ? ਕੋਯੋਟਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਈਟ-ਸਟਾਲਕਰ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਗਾਣੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ!

ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ

ਕੋਯੋਟ ਦੀ ਵੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਯੋਟਸ ਕੋਲ ਵੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।

ਕੋਯੋਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

  • ਯਿੱਪਿੰਗ
  • ਹੱਸਣਾ
  • ਹੱਸਣਾ
  • ਚੀਕਣਾ
  • ਰੋਣਾ
  • ਭੌਂਕਣਾ

ਯਿਪਿੰਗ

ਕੋਯੋਟਸ ਯਿੱਪਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਧੇਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਕਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਚੀਕਣ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਯੋਟ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਮ ਵੋਕਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਯੋਟ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਕਣਾ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ।

ਗੁੱਝਣਾ

ਜੇਕਰ ਕੋਯੋਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। . ਇਹ ਕੋਯੋਟ ਦੀ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹੱਸਣਾ

ਕੋਯੋਟ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟੀਆਂ ਹਾਸੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਚੀਕਾਂ, ਅਤੇ ਯਿਪਸ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਫਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ "ਰਾਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੀਕਣਾ

ਚੀਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਕੋਯੋਟ ਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਚੀਕਣ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਨਰਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਯੋਟ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਚੀਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਯੋਟਸ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਯੋਟਸ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੋਣਾ

ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਘਰੇਲੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਕੋਯੋਟਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਣਾ. ਇਹ ਅਕਸਰ ਕੋਯੋਟ ਲਈ ਅਧੀਨਗੀ, ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਭੌਂਕਣਾ

ਕੋਯੋਟਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਵੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰ।

ਸਿੱਟਾ

ਕੋਯੋਟਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਖੁਆਉਣਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਸਾਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਦਭੁਤ ਹਨ। ਕੋਯੋਟਸ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਨਰੇਰੀ ਗੀਤ ਕੁੱਤੇ ਹਨ! ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ, ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਰਤ ਕੇ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਠੰਢੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬੇਅਰ ਪੂਪ: ਬੇਅਰ ਸਕੈਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?Frank Ray
Frank Ray
ਫਰੈਂਕ ਰੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਸਮਿਥਸੋਨਿਅਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਤੱਥਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਨਾਲ ਨਿਮਲ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।