ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਬਨਾਮ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ: 5 ਅੰਤਰ

ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਬਨਾਮ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ: 5 ਅੰਤਰ
Frank Ray

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:

  • ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ।
  • ਬ੍ਰੀਡਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ II ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਸਪੈਨੀਏਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਬਨਾਮ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਅਤੇ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ!

ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਬਨਾਮ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

18>
ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ
ਆਕਾਰ 20> 9-11 ਇੰਚ ਲੰਬਾ; 10-15 ਪੌਂਡ 12-13 ਇੰਚ ਲੰਬਾ; 15-20ਪੌਂਡ
ਦਿੱਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਕੋਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸਿਰ, ਸੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੱਕ। ਕਈ ਵਾਰ ਡੌਕਡ ਪੂਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਬੀ, ਸਿੱਧੀ ਥੁੱਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਟ। ਕਦੇ ਵੀ ਡੌਕਡ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ
ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਮੂਲ 1500 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੌਏ ਸਪੈਨੀਏਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਬਣ ਗਿਆ; ਬਰੀਡਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਚਾਰਲਸ II ਦੇ ਸਪੈਨੀਏਲ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ
ਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਵਾਂਗ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕਸਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜੀਵਨਕਾਲ 10-16 ਸਾਲ 9-14 ਸਾਲ

ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਬਨਾਮ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ

ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 13 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੋੜੇ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੋ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੌਏ ਸਪੈਨੀਏਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ।

ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਬਨਾਮ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ: ਆਕਾਰ

ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਆਓ ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।

ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਦੀ ਉਚਾਈ 9 ਤੋਂ 11 ਇੰਚ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਿਰਫ 12 ਤੋਂ 13 ਇੰਚ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਦਾ ਭਾਰ 15 ਤੋਂ 20 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਬਨਾਮ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ: ਦਿੱਖ

ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨਰੰਗ ਅਤੇ ਫਰ, ਪਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੇਵੀਅਰ ਕੋਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਨੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬਾ ਥੁੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਗੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡੌਕਡ ਪੂਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਬਨਾਮ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ: ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼

ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਅਤੇ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸਨੂੰ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ 1500 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਬ੍ਰੀਡਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ II ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਸਪੈਨੀਏਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਬਨਾਮ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ: ਵਿਵਹਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਅਤੇ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਹਾਰਕ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਹਨਊਰਜਾਵਾਨ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਖੇਪ ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਬਨਾਮ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ: ਲਾਈਫਸਪੇਨ

ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਅਤੇ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਮ ਅੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤਨ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਔਸਤਨ 9 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਔਸਤਨ 10 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ ਕੁੱਤੇ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਅਤੇ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ

ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਕੈਵਲੀਅਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਪੈਨੀਏਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਛੋਟੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਵਲੀਅਰ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਸਪੈਨੀਅਲਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੋਯੋਟ ਦਾ ਆਕਾਰ: ਕੋਯੋਟ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
  1. ਸ਼ੀਹ ਜ਼ੂ । ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਸਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਗੋਦ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
  2. ਪੱਗ । ਪੱਗਵਫ਼ਾਦਾਰ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਸਨੇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਲ ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
  3. ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੁੱਲਡੌਗ । ਇਕ ਹੋਰ ਨਸਲ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁੰਘਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
  4. ਪੈਪਿਲਨ । ਇਹ ਕੁੱਤਾ, ਸਪੈਨੀਏਲ ਵਾਂਗ, ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  5. ਬੋਸਟਨ ਟੈਰੀਅਰ । ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਬੋਸਟਨ ਟੈਰੀਅਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ - - ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ - ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਆਲੂ ਕੁੱਤੇ? ਹਰ ਦਿਨ, AZ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈਮੇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ? ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।
Frank Ray
Frank Ray
ਫਰੈਂਕ ਰੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਸਮਿਥਸੋਨਿਅਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਤੱਥਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਨਾਲ ਨਿਮਲ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।