ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਡਿਕ ਬੀਅਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਡਿਕ ਬੀਅਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ
Frank Ray

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
 • ਕੋਡੀਆਕ ਰਿੱਛ ਭੂਰੇ ਰਿੱਛਾਂ ਦੀ ਉਪ-ਜਾਤੀ ਹਨ। ਨਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 1,500 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 3,500 ਕੋਡਿਕ ਰਿੱਛ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਕੋਡਿਆਕ ਰਿੱਛਾਂ ਨੂੰ 12,000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਿੱਛਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹਨ।
 • ਕਲਾਈਡ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਡਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਸਮਾਰਕ ਦੇ ਡਕੋਟਾ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਤਰੀ ਡਕੋਟਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ 2,130 ਪੌਂਡ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕੈਂਪਿੰਗ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿੱਛ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੱਜੋਗੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਿੱਛਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਡਿਆਕ ਰਿੱਛਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਡਿਆਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: 5 ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮੋ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ

ਪੋਲਰ ਰਿੱਛ ਰਿੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੂਰੇ ਰਿੱਛ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਡੀਆਕ ਰਿੱਛ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਲਗਭਗ ਉਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਡੀਆਕ ਰਿੱਛ ਭੂਰੇ ਰਿੱਛਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ-ਜਾਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਕੋਡਿਆਕ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿੱਛ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਡਿਆਕ ਰਿੱਛ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਕੋਡੀਆਕ ਰਿੱਛ ਕੀ ਹੈ?

ਕੋਡੀਆਕ ਰਿੱਛ ਭੂਰੇ ਰਿੱਛਾਂ ਦੀ ਉਪ-ਜਾਤੀ ਹਨ। ਰਿੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 • ਭੂਰੇ ਰਿੱਛ (ਕੋਡੀਆਕ ਰਿੱਛ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਜ਼ਲੀ ਰਿੱਛ)
 • ਪੋਲਰਰਿੱਛ
 • ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲੇ ਰਿੱਛ
 • ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਕਾਲੇ ਰਿੱਛ (ਚੰਦਰਮਾ ਰਿੱਛ)
 • ਚਮਕਦਾਰ ਰਿੱਛ (ਐਂਡੀਅਨ ਰਿੱਛ)
 • ਸਲੋਥ ਰਿੱਛ
 • ਸੂਰਜ ਰਿੱਛ
 • ਜਾਇੰਟ ਪਾਂਡਾ।

ਕੋਡੀਆਕ ਰਿੱਛ 12,000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਿੱਛਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 3,500 ਕੋਡਿਕ ਰਿੱਛ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਕੋਡਿਕ ਰਿੱਛਾਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਭੂਰੇ ਫਰ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਪੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਰਿੱਛ ਅਤੇ ਕੋਡਿਆਕ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 10 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਸਤ ਛੱਤ 8 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ! ਨਰਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 1,500 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਦਾਵਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਡੀਆਕ ਰਿੱਛ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ?

ਕੋਡੀਆਕ ਰਿੱਛ ਭੂਰੇ ਰਿੱਛਾਂ ਦੀ ਉਪ-ਜਾਤੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਜ਼ਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਕੋਡਿਕ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿੱਛ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਪ-ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਮ ਹਨ।

ਕੋਡੀਆਕ ਰਿੱਛਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਖਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੂਰੇ ਰਿੱਛਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਪ-ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਫੀਨਿਕਸ ਸਪਿਰਟ ਐਨੀਮਲ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ & ਭਾਵ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈਕੋਡਿਆਕ ਰਿੱਛ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨ, ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 496 ਰਿੱਛ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਡਿਕ ਰਿੱਛਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਰਿੱਛਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕੋਡੀਆਕ ਰਿੱਛ ਗ੍ਰੀਜ਼ਲੀ ਰਿੱਛਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਕੋਡੀਆਕ ਰਿੱਛ ਧਰੁਵੀ ਰਿੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਰੇ ਰਿੱਛਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਕੋਡਿਆਕਸ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਰਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੂਰੇ ਰਿੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ, ਕੋਡਿਆਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਜ਼ਲੀ ਹਨ।

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਰਿੱਛ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ "ਭੂਰੇ ਰਿੱਛ" ਜਾਂ "ਤੱਟਵਰਤੀ ਭੂਰੇ ਰਿੱਛ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਨਟਾਨਾ, ਇਡਾਹੋ ਅਤੇ ਯੈਲੋਸਟੋਨ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਜ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਡਿਆਕ ਰਿੱਛ ਭੂਰੇ ਰਿੱਛਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਜ਼ਲੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਡੀਆਕ ਟਾਪੂ, ਅਲਾਸਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਕੋਡਿਆਕ ਆਈਲੈਂਡ ਅਲਾਸਕਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪਨਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਕ ਕੋਡਿਕ ਰਿੱਛ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨੇ ਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀਕੋਡੀਆਕ ਰਿੱਛਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ।

ਕੋਡੀਆਕ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਮੂਲ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਦਰਿਆਈ ਓਟਰ, ਚਮਗਿੱਦੜ, ਲਾਲ ਲੂੰਬੜੀ, ਟੁੰਡਰਾ ਵੋਲਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ- ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਵੇਸੇਲ ਹੋਰ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਵਰ, ਕੈਰੀਬੂ, ਐਲਕਸ, ਮਾਰਟੇਨਜ਼, ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਲਾਲ ਗਿਲਹਰੀਆਂ, ਸਿਟਕਾ ਕਾਲੇ ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਹਿਰਨ, ਅਤੇ ਸਨੋਸ਼ੋ ਖਰਗੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਟਾਪੂ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀਲਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਓਟਰਸ, ਪੋਰਪੋਇਸਸ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹੇਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਡਿਆਕ ਰਿੱਛ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕਲਾਈਡ ਨਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਡਿਆਕ ਰਿੱਛ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਡਿਕ ਰਿੱਛ ਸੀ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਡਕੋਟਾ ਦੇ ਬਿਸਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਡਕੋਟਾ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੂਨ 1987 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਭਾਰ 2,130 ਪੌਂਡ ਸੀ! ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿੱਛਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਰਿੱਛਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਰਿੱਛ ਸੀ, ਬੋਨੀ ਨਾਮ. ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਸੀ ਅਤੇ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੋਡਿਆਕ ਰਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਡਕੋਟਾ ਚਿੜੀਆਘਰ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ?

ਕਲਾਈਡ ਕੋਡਿਆਕ ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਡਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚਿੜੀਆਘਰ, ਉੱਤਰੀ ਡਕੋਟਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਸਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਘਰ ਮਿਸੂਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਸਮਾਰਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ 4 ਮੀਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੋਂ "ਬਾਰਟ ਦ ਬੀਅਰ" ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀਜਿਵੇਂ ਕਿ The Bear , White Fang, and Legends of the Fall ?

ਬਾਰਟ ਦ ਬੀਅਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਡਿਕ ਰਿੱਛ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣੋ. ਉਸਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਡੱਗ ਅਤੇ ਲਿਨ ਸੂਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਟ ਨਾਲ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦ ਬੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਾਰਟ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਚਿੜੀਆਘਰ (ਦ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ 1977 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਬਾਰਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਸਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ। ਬਾਰਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਡਿਆਕ ਰਿੱਛ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਲਾਈਡ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਰਟ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 1,500 ਪੌਂਡ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਔਸਤ ਕੋਡਿਆਕ ਰਿੱਛ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ!

"ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿੱਛ" ਲਈ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਗਿਨੀਜ਼ ਨੇ ਰਿੱਛ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿੱਛ. "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿੱਛ" ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਧਰੁਵੀ ਰਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਧਰੁਵੀ ਰਿੱਛ ਆਰਕਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰੁਵੀ ਰਿੱਛ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 880 ਅਤੇ 1,320 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ ਅਤੇ 8 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿੰਨੀਜ਼ ਨੇ ਪੋਲਰ ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿੱਛ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਡਿਕ ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਭਾਰੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਧਰੁਵੀ ਰਿੱਛ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰੁਵੀ ਰਿੱਛ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਆਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੋਲਰ ਰਿੱਛ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਡਿਆਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ! ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰੁਵੀ ਰਿੱਛ 2,209 ਪੌਂਡ ਸੀ! ਜੋ ਕਿ ਹੈਕਲਾਈਡ ਨਾਲੋਂ 79 ਪੌਂਡ ਭਾਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਡਿਕ ਰਿੱਛ। ਇਹ ਧਰੁਵੀ ਰਿੱਛ 1960 ਵਿੱਚ ਕੋਟਜ਼ੇਬਿਊ ਸਾਊਂਡ, ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਰਿੱਛ ਸੀ।

ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 11 ਫੁੱਟ 1 ਇੰਚ ਲੰਬਾ, ਕਲਾਈਡ ਅਤੇ ਬਾਰਟ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ।

ਤੁਹਾਡਾ ਔਸਤ ਪੋਲਰ ਰਿੱਛ ਲਗਭਗ 8 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡਿਆਕ ਬੀਅਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕੋਡੀਆਕ ਰਿੱਛ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਡਿਆਕ ਰਿੱਛਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 180 ਕੋਡਿਕ ਰਿੱਛ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਾਈਡ ($10,000-$21,000 ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ) ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 496 ਰਿੱਛ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰੁਵੀ ਰਿੱਛਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੋਲਰ ਰਿੱਛ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। IUCN ਕੋਲ ਧਰੁਵੀ ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਕਮਜ਼ੋਰ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਿਤੀ ਅਗਸਤ 2015 ਸੀ।

ਸੰਰਖਿਅਕ ਧਰੁਵੀ ਰਿੱਛ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ।

ਕੋਡਿਕ ਬੀਅਰ ਬਨਾਮ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰ? ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ?

ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਰ ਰਿੱਛ ਕੋਡਿਆਕ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਿੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ!

ਕੋਡੀਆਕ ਰਿੱਛ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਾਂਗ, ਜੋ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ; pumas, ਜੋ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਜਾਂ ਵੁਲਵਰਾਈਨ, ਜੋ ਕਿ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਡੀਆਕ ਰਿੱਛ 20 ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਰਿੱਛ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਉਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Frank Ray
Frank Ray
ਫਰੈਂਕ ਰੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਸਮਿਥਸੋਨਿਅਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਤੱਥਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਨਾਲ ਨਿਮਲ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।