ਡੇਜ਼ੀ ਬਨਾਮ ਕੈਮੋਮਾਈਲ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ

ਡੇਜ਼ੀ ਬਨਾਮ ਕੈਮੋਮਾਈਲ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ
Frank Ray

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਜ਼ੀ ਬਨਾਮ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੌਦੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਔਸਤ ਡੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਡੇਜ਼ੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਉ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਡੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ!

ਡੇਜ਼ੀ ਬਨਾਮ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਡੇਜ਼ੀ ਕੈਮੋਮਾਈਲ
ਵਰਗੀਕਰਨ ਐਸਟੇਰੇਸੀ, ਬੇਲਿਸ ਪੇਰੇਨਿਸ 14> ਐਸਟਰੇਸੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਰੀਆ ਰੀਕੁਟੀਟਾ
ਵਰਣਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ, ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਜ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਡੇਜ਼ੀ 2 ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 1 ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੌੜੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਲਾਅਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਪੱਤੇ ਰਹਿਤ ਤਣੇ 'ਤੇ, ਕਈ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, 6 ਇੰਚ ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ. ਪਤਲੇ ਤਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਛਿੱਟੇ ਵਾਲੇ। ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
ਵਰਤੋਂ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿਕਿਤਸਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਾਹ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਅਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਠੋਰਤਾ ਜ਼ੋਨ 4-8, ਪਰ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ 3-9<14
ਸਥਾਨ ਲੱਭੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੂਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੂਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ

ਡੇਜ਼ੀ ਬਨਾਮ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ

ਡੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਪੌਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਜ਼ੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਡੇਜ਼ੀਜ਼ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਡੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਔਸਤ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਪੌਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਪੌਦੇ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੈਡਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਦੇ ਤਣੇ ਉੱਤੇ ਪਤਲੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਡੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ।

ਡੇਜ਼ੀ ਬਨਾਮ ਕੈਮੋਮਾਈਲ: ਵਰਗੀਕਰਨ

ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਅਤੇ ਡੇਜ਼ੀ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਸਟੇਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਪੌਦੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗੀਕਰਣ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੇਜ਼ੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਵ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਲਈ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਮ ਡੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਹੈ!

ਡੇਜ਼ੀ ਬਨਾਮ ਕੈਮੋਮਾਈਲ: ਵਰਣਨ

ਆਮ ਡੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਪੌਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਜ਼ੀ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਜ਼ੀਜ਼, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਡੇਜ਼ੀ, ਦੇ ਤਣੇ 'ਤੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਦੇ ਤਣਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਡੇਜ਼ੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢੱਕਣ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ 2 ਇੰਚ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਪੌਦੇ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਆਮ ਡੇਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਦੀ ਔਸਤ ਡੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ!

ਡੇਜ਼ੀ ਬਨਾਮ ਕੈਮੋਮਾਈਲ: ਵਰਤੋਂ

ਡੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਵਰਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਚਾਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਡੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚਿਕਿਤਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਵਾਟਰ ਲਿਲੀ ਬਨਾਮ ਲੋਟਸ: ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਡੇਜ਼ੀ ਬਨਾਮ ਕੈਮੋਮਾਈਲ: ਹਾਰਡੀਨੈਸ ਜ਼ੋਨ

ਡੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕਠੋਰਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਮ ਡੇਜ਼ੀ 4 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਕਠੋਰਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਸਤ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਪੌਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਨ 3 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੌਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ! ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਵਜੋਂ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਡੇਜ਼ੀ ਬਨਾਮ ਕੈਮੋਮਾਈਲ: ਸਥਾਨ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਮੂਲ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੌਦੇ ਉੱਗਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਹਨ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਡੇਜ਼ੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਅੰਤਰ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡੇਜ਼ੀਜ਼ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੂਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੌਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਜ਼ੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੀ ਪਾਂਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ?Frank Ray
Frank Ray
ਫਰੈਂਕ ਰੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਸਮਿਥਸੋਨਿਅਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਤੱਥਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਨਾਲ ਨਿਮਲ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।