ਬੀਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ: ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

ਬੀਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ: ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
Frank Ray

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:

 • ਬੀਟਲਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ
 • ਬੀਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
 • ਬਾਲਗ ਬੀਟਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ 2 ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਬੀਟਲ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹਨ। ਹਾਰਡੀ ਡੰਗ ਬੀਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸਕੀ ਵੇਵਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਊਟ ਲੇਡੀਬੱਗ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਟਲਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਬੀਟਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਦੱਸੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ, ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

1. ਲੇਡੀਬੱਗ

ਲੇਡੀਬੱਗਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਬੀਟਲ ਅਤੇ ਲੇਡੀਬਰਡ ਬੀਟਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ, ਪੱਤੇ, ਬੀਟਲ ਦੇ ਲਾਰਵੇ, ਐਫੀਡਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵਭਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਲ, ਸੰਤਰੀ, ਪੀਲੇ, ਕਾਲੇ, ਸਲੇਟੀ ਅਤੇ ਭੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 0.8-18mm ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਕੋਕਸੀਨੇਲੀਡੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ।

2. ਕੈਰੀਅਨ

ਕੈਰੀਅਨ ਬੀਟਲਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਰੀਅਨ ਬੀਟਲ ਸੜਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 9-30mm ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ Silphidae ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 21 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਹੰਸ ਆਤਮਾ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ & ਭਾਵ

3. ਮਾਸ-ਖਾਣ

ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਟਲਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਡਰਮੇਸਟੀਡੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਾਟਿਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ, ਛੁਪਾਓ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਡਰਮੀ ਬੀਟਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹpupa ਪੜਾਅ ਦੁਆਰਾ. ਕੁਝ ਬੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਊਪਾ ਘੱਟ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸੁਸਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਟਲਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਬੀਟਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।

ਬੀਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇੱਥੇ ਹੈ:

 1. ਲੇਡੀਬੱਗ
 2. ਕੈਰੀਅਨ
 3. ਮਾਸ ਖਾਣਾ
 4. ਰੋਵ
 5. ਵੀਵਿਲ
 6. ਜ਼ਮੀਨ
 7. ਸਕਾਰਬ
 8. ਗੋਬਰ
 9. ਸਟੈਗ
 10. ਸਿਪਾਹੀ
 11. ਫਾਇਰਫਲਾਈ
 12. ਸਕੁਐਸ਼
 13. ਆਲੂ
 14. ਪੱਤਾ
 15. ਨਾਰੀਅਲ ਹਿਸਪਾਈਨ
 16. ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਨ
 17. ਜਾਪਾਨੀ
 18. ਹਰਕੂਲਸ
 19. ਐਟਲਸ
 20. ਕਲਿਕ ਕਰੋ
 21. ਬਲੈਕ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਹੰਟਰ
 22. ਟਾਈਗਰ
 23. ਡੈਥਵਾਚ
 24. ਚੈਕਰਡ
 25. ਬਲਿਸਟਰ
 26. ਸਵਾਇਰ
 27. ਵਰਲਿਗਿਗ
 28. ਐਮਰਾਲਡ ਐਸ਼ ਬੋਰਰ
 29. ਫਾਇਰੀ ਖੋਜਕਰਤਾ
 30. ਗ੍ਰੀਨ ਜੂਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 10-25mm ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਤੋਂ ਭੂਰੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ।

4. ਰੋਵ

ਰੋਵ ਬੀਟਲਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਸਟੈਫੀਲਿਨੀਡੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 63,000 ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘੋੜਾ-ਕੋਚ ਬੀਟਲ ਹੈ। ਉਹ 1 ਤੋਂ 35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 2-7.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਲ-ਭੂਰੇ, ਭੂਰੇ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵਾਲੇ, ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਚਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਹਨ।

5. ਵੇਵਿਲ

ਵੀਵਿਲ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ Curculionoidea ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਨੌਟ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਇੰਚ ਜਾਂ 6mm ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭੂਰੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਡਾਕਾਰ ਜਾਂ ਪਤਲੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 97,000 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਫਸਲਾਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਫਸਲਾਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਫੁੱਲਰ ਗੁਲਾਬ ਬੀਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੌੜੀ ਨੱਕ ਵਾਲੀ ਹੈ।

6. ਜ਼ਮੀਨ

ਭੂਮੀ ਬੀਟਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, ਲਾਰਵੇ, ਕੀੜੇ, ਘੋਗੇ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਸਮੇਤ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ Carabidae ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਤੂ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸੈਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਬਾਰਡੀਅਰ ਬੀਟਲਜ਼ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੀਨਸ ਹਰਪਾਲਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਵਾਇਲਿਨ ਬੀਟਲ ਹੈ।

7। ਸਕਾਰੈਬ

ਸਕਾਰਬ ਬੀਟਲ ਜਾਂ ਸਕਾਰਬ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਸਕਾਰਬਾਈਡੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ 30,000 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਮਕਦਾਰ, ਧਾਤੂ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ 1.5-160mm ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ੈਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੈਰੀਅਨ, ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਹੈ। ਸਕਾਰਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਚੀਨੀ ਗੁਲਾਬ ਬੀਟਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਪਵਾਈਨ ਬੀਟਲ ਹਨ।

8। ਗੋਬਰ

ਗੋਬਰ ਦੀ ਮੱਖੀ ਮਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਸਕਾਰਬਾਇਓਇਡੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 5-50mm ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੂਰੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ, ਧਾਤੂ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

9। ਸਟੈਗ

ਸਟੈਗ ਬੀਟਲ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਲੂਕਾਨੀਡੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਆਮ ਨਾਮ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 1,200 ਕਿਸਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 0.5-5 ਇੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਲ, ਭੂਰੇ, ਹਰੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਹਨ।

10. ਸਿਪਾਹੀ

ਇਸਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੇ ਖੰਭ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਬੀਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨਨਰਮ ਵਿੰਗ-ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ Cantharidae ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 35,000 ਕਿਸਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 8-13mm ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭੂਰੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਲੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈੱਡਕੋਟ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੌਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਮੋਨਾਰਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇਖਣਾ: ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ

11. ਫਾਇਰਫਲਾਈ

ਫਾਇਰਫਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਲੂਮਿਨਿਸੈਂਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਵਰਮ ਅਤੇ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਬੱਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ Lampyridae ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਪਰਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰਮ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

12। ਸਕੁਐਸ਼

ਸਕੁਐਸ਼ ਬੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਲੇਡੀਬੱਗ ਜਾਂ ਖੀਰੇ ਦੀਆਂ ਬੀਟਲਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਐਸ਼ ਲੇਡੀ ਬੀਟਲ ਅਤੇ ਸਕੁਐਸ਼ ਲੇਡੀਬੱਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੰਭ ਦੇ ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਸੱਤ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੋਟੇ ਧੱਬੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Epilachna borealis ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੌਕੀ ਜਾਂ ਸਕੁਐਸ਼ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 7-10mm ਹੈ।

13। ਆਲੂ ਬੱਗ

ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਆਲੂ ਬੀਟਲਸ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਬੀਟਲਸ, ਦਸ-ਕਤਾਰ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਬੀਟਲਸ, ਜਾਂ ਦਸ-ਧਾਰੀਦਾਰ ਬਰਛੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਲੂ ਦੇ ਬੱਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਪਟੀਨੋਟਾਰਸਾdecemlineata ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 6-11mm ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੰਤਰੀ-ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ 10 ਕਾਲੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

14। ਪੱਤਾ

ਪੱਤਾ ਬੀਟਲਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਕ੍ਰਾਈਸੋਮੇਲੀਡੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 37,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 2,500 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੀਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 1-35mm ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਕੱਛੂ ਬੀਟਲ ਅਤੇ ਡੌਗਬੇਨ ਬੀਟਲ ਹਨ।

15. ਕੋਕੋਨਟ ਹਿਸਪਾਈਨ

ਬ੍ਰੋਂਟੀਸਪਾ ਲੌਂਗਿਸਿਮਾ ਨਾਰੀਅਲ ਹਿਸਪਾਈਨ ਬੀਟਲਜ਼ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬੀਟਲ ਅਤੇ ਦੋ-ਰੰਗੀ ਨਾਰੀਅਲ ਪੱਤੀ ਬੀਟਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਓਸ਼ੀਆਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਰੀਅਲ, ਸੁਪਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਹਥੇਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 8-10mm ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲਾਲ-ਭੂਰੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

16। ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਨ

ਮਾਊਨਟੇਨ ਪਾਈਨ ਬੀਟਲ ਸੱਕ ਬੀਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਡੈਂਡਰੋਕਟੋਨਸ ਪੌਂਡਰੋਸੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿੰਬਰ, ਜੈਕ, ਸਕਾਟਸ, ਲਾਜਪੋਲ, ਵ੍ਹਾਈਟਬਾਰਕ, ਅਤੇ ਪੋਂਡੇਰੋਸਾ ਪਾਈਨ ਟ੍ਰੀ ਸੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੂੜਾ ਕਾਲਾ ਐਕਸੋਸਕੇਲਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾਈ ਇੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

17। ਜਾਪਾਨੀ

ਜਾਪਾਨੀ ਬੀਟਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹਨਸਕਾਰਬ ਬੀਟਲ ਜੋ ਕਿ ਜਪਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹਰੇ ਜਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 15mm ਹੈ।

18। ਹਰਕਿਊਲਿਸ

ਹਰਕੂਲੀਸ ਬੀਟਲ ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਬੀਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਡਾਇਨੈਸਟਸ ਹਰਕੂਲਸ ਹੈ। ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਦਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 1.5-7 ਇੰਚ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ 2-3.3 ਇੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਫਿੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਬੀਟਲ ਘੱਟ ਐਂਟੀਲਜ਼, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ।

19। ਐਟਲਸ

ਨਰ ਐਟਲਸ ਬੀਟਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਟਲਸ ਦੀ ਗ੍ਰੀਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਚਾਲਕੋਸੋਮਾ ਐਟਲਸ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਲਕੋਸੋਮਾ ਜੀਨਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਿੰਗ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਧਾਤੂ ਹਰੇ, ਸਲੇਟੀ, ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 60-120mm ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 25-60mm ਹੈ।

20। ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਇਲੇਟਰਸ, ਸਕਿੱਪਜੈਕ, ਸਪਰਿੰਗ ਬੀਟਲਸ, ਜਾਂ ਸਨੈਪਿੰਗ ਬੀਟਲਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਿਕ ਬੀਟਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਏਲੇਟੇਰਿਡੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੰਬਾ, ਆਇਤਾਕਾਰ, ਭੂਰੇ, ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਵਾਲੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ।

21. ਬਲੈਕ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਹੰਟਰ

ਸੇਅਜ਼ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਕੈਰਾਬੀਨੇ ਹੈ। ਇਹ 25-28 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਚਮਕਦਾਰ ਕਾਲੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਰੂਬੀ-ਲਾਲ ਟੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗਰਬ, ਮੱਖੀਆਂ, ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਅਤੇ ਪਿਊਪੇ ਹਨ।

22। ਟਾਈਗਰ

ਟਾਈਗਰ ਬੀਟਲਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਸਿਕਿੰਡੇਲੀਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2,600 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹਨ, ਜੋ 5.6 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਦੇ ਖੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ, ਕਰਵੜੇ ਜਬਾੜੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਰੋਪੋਡ ਹਨ।

23। ਡੈਥਵਾਚ

ਪੁਰਾਣੇ ਓਕ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਖੁਆਉਣਾ, ਡੈਥਵਾਚ ਬੀਟਲ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭੂਰੇ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 7mm ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੇਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇਤਪਸ਼ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

24. ਚੈਕਰਡ

ਚੈਕਰਡ ਬੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਕਲੇਰੋਇਡੀਆ ਹੈ। ਚਮਕਦਾਰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਅੰਡਾਕਾਰ, ਉਹ 3-24mm ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਹਨ।

25। ਛਾਲੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਂਥਾਰਿਡਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਛਾਲੇ ਬੀਟਲਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਮੇਲੋਇਡੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 7,500 ਕਿਸਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1-2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਰਵਭਹਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

26। ਸੌਅਰ

ਸਾਇਰ ਜਾਂ ਸਾਇਰ ਬੀਟਲ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਮੋਨੋਚਮਸ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਬੀਟਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜੀਨਸ ਹਨ ਜੋ ਕੋਨਿਫਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਐਂਟੀਨਾ ਅਤੇ ਕੈਮੋਫਲੇਜ ਰੰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਇੰਚ ਲੰਬੇ ਹਨ।

27. Whirligig

Whirligig beetles ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੀਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਗਾਇਰੀਨੀਡੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 15 ਨਸਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 700 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਨਰਮ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਲਾਰਵੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਕੀੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਾਕਾਰ, ਭੂਰੇ-ਕਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ 3-18mm, ਛੋਟੇ, ਕਲਬਡ ਐਂਟੀਨਾ, ਅਤੇ ਖਿਤਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ।

28। ਐਮਰਾਲਡ ਐਸ਼ ਬੋਰਰ

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਏਮਰਲਡ ਐਸ਼ ਬੋਰਰ ਗਹਿਣੇ ਬੀਟਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਐਗਰਿਲਸ ਹੈਪਲੈਨੀਪੈਨਿਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 8.5mm ਹੈ।

29। ਅਗਨੀ ਖੋਜਕਰਤਾ

ਅਗਲੇ ਖੋਜੀ ਜਾਂ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਬੀਟਲ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਕੈਲੋਸੋਮਾ ਸਕ੍ਰੂਟੇਟਰ ਹੈ। ਉਹ 1.4in (35mm) ਲੰਬੇ ਮਾਪਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਹ ਤੇਲ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਗੰਧ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਸੜੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

30. ਹਰਾ ਜੂਨ

ਪੂਰਬੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਜੂਨ ਬੀਟਲ ਮੈਦਾਨੀ ਕੀੜੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਬੀਟਲ ਜਾਂ ਜੂਨ ਬੱਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਮਕਦਾਰ, ਚਮਕਦਾਰ ਹਰੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ, ਲੱਤਾਂ, ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ 15-22mm ਲੰਬੇ ਮਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਕੋਟਿਨਿਸ ਨਿਟੀਡਾ ਹੈ।

ਬੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ?

ਬੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਲਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਬੀਟਲ ਮੇਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਲੌਕਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਚੁਣੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੱਕੜ, ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਮਲ, ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਡੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਲਾਰਵੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸੋਸਕੇਲੇਟਨ ਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬੀਟਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Frank Ray
Frank Ray
ਫਰੈਂਕ ਰੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਸਮਿਥਸੋਨਿਅਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਤੱਥਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਨਾਲ ਨਿਮਲ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।