2023 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਰੀਟ੍ਰੀਵਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ, ਵੈਟ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ!

2023 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਰੀਟ੍ਰੀਵਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ, ਵੈਟ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ!
Frank Ray

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ-ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ! ਗੋਲਡਨ ਰੀਟ੍ਰੀਵਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡਨ ਰੀਟਰੀਵਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ। ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਰੀਟ੍ਰੀਵਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।

ਗੋਲਡਨ ਰੀਟਰੀਵਰ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਗੋਲਡਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ $1000-$5000 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $1,500-$3,000 ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਆਸਰਾ ਗੋਲਡਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ $500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕਯਾਰਡ ਬਰੀਡਰ ਜਾਂ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੀਡਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਊਰਜਾ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ-ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਬਚਤ ਖਾਤਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲਡਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲਡਨ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ!

ਗੋਲਡਨ ਰੀਟ੍ਰੀਵਰ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਗੋਲਡਨ ਰੀਟਰੀਵਰ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਸੌ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੋਲਡਨ ਰੀਟ੍ਰੀਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਗੋਲਡਨ ਰੀਟ੍ਰੀਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕੀ ਹੈ?

ਘੱਟ ਸਿਰੇ 'ਤੇ,ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $900 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ਼ ਰੁਟੀਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣੇ, ਟ੍ਰੀਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲੀ ਆਈਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਡਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕਤੂਰੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੋਲਡਨ ਔਸਤਨ 10-12 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ $10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ - ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ - ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਆਲੂ ਕੁੱਤੇ? ਹਰ ਦਿਨ, AZ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈਮੇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ? ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।

ਮੁਨਾਫ਼ਾ।

ਨਾਮਵਰ ਬਰੀਡਰ ਘੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੋਲਡਨ ਰੀਟ੍ਰੀਵਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ

ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਡਨ ਰੀਟਰੀਵਰ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਵੰਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰੀਡਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਣਗੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਬ੍ਰੀਡਰ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਬਰੀਡਰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ-ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ!

ਇਹ ਬਰੀਡਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ 6 ਦੇਸ਼

ਗੋਲਡਨ ਰੀਟਰੀਵਰਜ਼ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਟੀਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ–ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਮ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ।ਹੇਠਾਂ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਔਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਟੀਕੇ - $25-75 ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਕਾ

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕਤੂਰੇ ਬਾਲਗ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬੋਰਡੇਟੇਲਾ, ਕੈਨਾਈਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ, ਲਾਈਮ, ਰੇਬੀਜ਼, ਅਤੇ DHLPP (ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਪਰ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਲੇਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ, ਪੈਰੇਨਫਲੂਏਂਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਪਾਰਵੋ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ)।

ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਕਾ ਲਗਭਗ $25-$75 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। , ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੂਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ – $25- $75 ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਕਾ

ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਈ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਰੇਬੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਬੀਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਾਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਡਨ ਰੀਟ੍ਰੀਵਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬੂਸਟਰ।<1

ਸਪੇ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰ ਸਰਜਰੀ - $150-$300

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡਨ ਰੀਟ੍ਰੀਵਰ ਨੂੰ ਸਪੇ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ $150- $300 ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ASPCA ਨੇ ਏਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਪੇਅ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਪੇਅ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਿੰਗ ਕਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਡਨ ਰੀਟ੍ਰੀਵਰ ਨੂੰ ਸਪੇਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਚੈੱਕ-ਅੱਪ - $50- $250 ਪ੍ਰਤੀ ਫੇਰੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। .

ਪਰਜੀਵੀ ਰੋਕਥਾਮ - $100- $500 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ

ਪਰਜੀਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਵਾਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਿੱਸੂ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਚਿੱਚੜ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਵਰਗੇ ਪਰਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੋ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਭਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦਿਲ ਦਾ ਕੀੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ - $300-$700+ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਰੀਟ੍ਰੀਵਰ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ $300- $700 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਖੇਤਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਗੋਲਡਨ ਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਛੱਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਿਯਮਤ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡਨ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰੋ।

ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਦੀ ਕੀਮਤ $5-$10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ!

ਬੀਮਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ - ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲਡਨ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਆਪਣੇ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ $200 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਕ੍ਰੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਬਿਲ ਲਗਭਗ $5000 ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਗੋਲਡਨ ਰੀਟ੍ਰੀਵਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਹਿਪ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ - $1,500- $7,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
  • ਐਲਰਜੀ – ਦਵਾਈ ਲਈ $20-100, ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲਈ $20- $200 (ਚੁਣੀ ਗਈ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਅਤੇ $1,000+ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂਚ ਲਈ। ਜੀਵਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
  • ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ - ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ $100-250। ਕੰਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ - ਜਾਂਚ ਲਈ $50-150 ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲਈ $20-$50 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
  • ਮੋਤੀਆ - ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ $2,700-4,000।
  • ਬਲੋਟ (GDV) - $1,500-$7,500 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ। GDV 30% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
  • ਏਓਰਟਿਕ ਸਟੈਨੋਸਿਸ (ਦਿਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ) - ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ $5- $30 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ $3000- $6,000। ਕਈ ਵਾਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਕੈਂਸਰ - ਲਾਗਤ ਸੀਮਾਵਾਂ। ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਕਈ ਸੌ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

    ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਡਨ ਰੀਟ੍ਰੀਵਰ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਬ੍ਰੀਡਰ ਤੋਂ ਕਤੂਰੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਕੁੱਤਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ!

ਗੋਲਡਨ ਰੀਟ੍ਰੀਵਰਜ਼ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਭੋਜਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਡਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੱਬਾਬੰਦ ​​​​ਭੋਜਨ, ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਭੋਜਨ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। (ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਫ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।)

ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਫੜਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਔਸਤਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $400+ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਭੋਜਨ।

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ WSAVA ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। WSAVA-ਅਨੁਕੂਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ Purina Pro Plan, Hills, ਅਤੇ Royal Canin, ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਮੱਕੜੀ

ਇਹ ਵੀ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਜ਼ਾਰ।

ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ

ਕੁਝ ਸਪਲਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਜਾਵਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਸ਼, ਕੰਘੀ, ਨੇਲ ਕਲੀਪਰ, ਜਾਂ ਨੇਲ ਡਰੇਮਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਡਨ ਰੀਟ੍ਰੀਵਰ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰੇਟ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਲਈ ਕਰੇਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰੇਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲਰ, ਹਾਰਨੇਸ, ਅਤੇ ਪੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਲਗਤਾ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਕੁੱਤਾਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ–ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ!

ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣੇ, ਟਰੀਟ, ਲਿੱਕ ਮੈਟ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਰਬੇਬੀਜ਼ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ! ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਆਈਟਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਸਤੇ ਕਾਲਰਾਂ 'ਤੇ $100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ!

ਗੋਲਡਨ ਰੀਟ੍ਰੀਵਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ $20 ਅਤੇ $120 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਡਨ ਰੀਟਰੀਵਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ

ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ-ਇਸ ਲਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤੂਰਾ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
Frank Ray
Frank Ray
ਫਰੈਂਕ ਰੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਸਮਿਥਸੋਨਿਅਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਤੱਥਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਨਾਲ ਨਿਮਲ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ, ਫ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।